Konsep Pemikiran As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki

Beliau, Sayyid Muhammad al-Maliki adalah sosok ulama yang teguh pendirian. Segala tindakan yang dilaksanakannya penuh dengan tanggungjawab, tidak goyah dalam menghadapi cobaan dan rintangan. Lapang dada ketika menghadapi orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau.

Dalam kitab beliau yang berjudul “Qul hadzhi Sabili”, beliau menguraikan dengan panjang lebar pendirian beliau yang teguh dan baik di bidang akidah, fiqih atau tasawuf. Kitab tersebut juga sebagai jawaban atas tuduhan yang mengatakan bahwa beliau tergelincir dari kebenaran.

Siapa saja yang membaca kitab beliau Mafahim Yajibu An Tushahhah pasti dia akan mengetahui ketinggian ilmu dan wawasan penulisnya. Beliau mampu memberikan uraian yang mendalam dan memuaskan pada setiap masalah yang dibicarakan. 

Kitab mafahim ini telah memberikan kejayaan kepada Islam dan dapat menjatuhkam tipu daya yang telah disusun oleh musuh-musuh islam. Ketika diperhatikan uraian beliau, tampak bahwa cara beliau menguraikan suatu permasalahan cukup mudah dipahami dan dimengerti. Kita akan merasa puas karena dapat memahami beberapa ayat atau hadits yang pada zahirnya seakan-akan bertentangan tetapi ternyata pada hakikatnya tidak bertentangan. 

Adapun acuan-acuan dan dasar-dasar karakteristik pendidikan dan pengajaran Abuya as-Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki ini dinukil dari kitab beliau yang berjudul “Muhammad al-Insan al Kamil” dalam bentuk terjemahan. 

0 Response to "Konsep Pemikiran As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel