Semangat Sayyid Muhammad al-Maliki dalam Mengajar

As-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki adalah salah satu dari hamba pilihan Allah yang sangat cinta kepada ilmu. Beliau mencurahkan segenap kemampuannya dalam rangka mewujudkan kecintaannya kepada ilmu tersebut. Dan disanalah beliau mendapatkan ketenangan dan ketentraman hati.

Waktu beliau makmur dengan pengajian (mengajar), tidak kurang lima belas halaqah ilmu (pelajaran) yang beliau asuh dalam sehari semalam. Sungguh kekuatan rohani yang luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya.

Beliau tidak pernah putus dalam keistiqamahannya untuk mengajar kecuali jika terdapat suatu hal yang betul-betul mendesak atau darurat. Sehingga murid-murid beliau berkata, sungguh guru (kami) ini lebih semangat daripada muridnya.

Guru kami al-Ustadz al-Habib Sholeh bin Ahmad al-Aydrus menulis tentang semangat beliau untuk mengajar:

"Pukul setengah tiga malam beliau mengajar kami kitab Shohih Al-Bukhari, kemudian diteruskan dengan kitab Matan Abu Suja' (kitab fiqh syafi'i) sampai sebelum fajar. Setelah tiba fajar kami shalat sunnah dua rakaat kemudian shalat subuh berjama'ah, setelah itu kami membaca wirid Al-Imam Al-Haddad. Setelah itu beliau kembali mengajar kami kitab Sunan An-Nasa'i sampai sekitar pukul setengah delapan pagi. Kemudian
baru setelah itu kami beristirahat sejenak sekitar setengah jam.

Kemudian beliau kembali mengajar tidak kurang sepuluh mata pelajaran sampai tiba dhuhur. Setelah shalat dhuhur beliau duduk mengajar kami kitab Misykatul Mashobih, karya al-Khatib at-Tibrizi sekitar satu setengah jam. Kemudian beliau istirahat kembali ke keluarganya.

Setelah tiba shalat ashar beliau turun untuk shalat
ashar bersama kami, kemudian kami membaca kitab Shohih Al￾Bukhari. Sungguh waktu yang sarat dengan keberkahan.

Kemudian sebelum maghrib beliau sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Masjidil Haram. Setelah maghrib beliau memberikan pengajian umum di Masjidil Haram dengan kitab tafsir dan dilanjutkan dengan membaca kitab Ibanatul Ahkam Syarah
Bulughul Maram yang tak lain adalah karangan ayahandanya sendiri sampai tiba waktu shalat Isya'.

Setelah shalat Isya', beliau kembali memberikan pengajian kitab Sunan Abu Dawud dan Al￾Jami' AS-Shoghir, karya Imam As-Suyuthi sekitar satu jam.
Setelah itu beliau kembali ke rumah. Kadang sebelum istirahat beliau sudah didatangi beberapa orang yang menanyakan sesuatu atau memiliki hajat tertentu kepada beliau. Beliau pun dengan sabar melayani mereka sehingga semua merasa puas dan pulang dengan senang hati.

Sungguh waktu yang paling menyenangkan bagi beliau adalah dikala menyampaikan pelajaran atau pengajian. Bahkan ketika kami menunaikan ibadah haji, ketika berada di Arafah dan Mina kami membaca dihadapan beliau (di dalam kemah) kitab Idhoh (tentang manasik haji) karya Imam An-Nawawi, Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim.

0 Response to "Semangat Sayyid Muhammad al-Maliki dalam Mengajar"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel